Společnost AGS BOHEMIASTAV Hradec Králové vznikla dne 1.1.1994 jako společnost s ručením omezeným a stala se přímým pokračovatelem svých právních předchůdců – Melioračního družstva a Zemědělského stavebního sdružení Hradec Králové, Agrostavu, společného zemědělského podniku. Sídlo správy společnosti je v Habrmanově ulici v Hradci Králové. Výrobní areál se nachází v Hradci Králové – Slezské Předměstí, středisko dopravy a mechanizace v Chlumci nad Cidlinou a truhlárna ve Smiřicích.

   Na základě rozhodnutí valné hromady společníků došlo k 1.1.2002 ke změně právní formy na akciovou společnost. Základní jmění ve výši 25 mil. Kč je 100% splaceno.

   Ve stavební činnosti působíme již od roku 1967. Dnešní právní stav je takový, že akciová společnost má 2 vlastníky, kteří ve spolupráci se svými zaměstnanci, kterých je 101, se snaží co nejlépe sloužit svým zákazníkům při zajišťování stavebních prací a rekonstrukcí vodohospodářských, inženýrských, občanských, průmyslových a bytových objektů. Společnost má vlastního autorizovaného zástupce dle zákona č. 360/1992 Sb. na výše uvedené činnosti.

   Společnost AGS BOHEMIASTAV a.s. má celkem 18 živností, které pokrývají celou stavební, inženýrskou, investorskou, finanční a poradenskou činnost včetně velkoobchodu, činnosti  správní, projekční a zeměměřičské.

   Hlavní činností je výstavba občanských a bytových staveb pro obecní úřady v rámci výstavby se státní podporou a průmyslových staveb pro privátní investory, ekologických staveb včetně dodání technologie (ve spolupráci s firmou FORTEX Šumperk) a inženýrských sítí (především plynovodů, vodovodů a kanalizací). Pro obecní úřady, Zemědělskou vodohospodářskou správu a Povodí Labe provádíme polní komunikace, obslužné komunikace, obnovu krajiny výstavbou biocenter, rybníků a rekultivací území, hospodářské a polní přejezdy, trubní propustky a úpravy vodních toků.

   Rozhodující akcí let 1996 – 2001 byla výstavba bytových domů v ulici Pod Zámečkem pro město Hradec Králové. Celkem bylo postaveno 213 bytových jednotek, které byly předávány objednateli postupně. Prvních 28 bytových jednotek bylo předáno v roce 1997, v roce 1998 byly průběžně předány další 2 domy po 28 bytových jednotkách a v roce 1999 investor převzal celkem 56 bytových jednotek. V roce 2001 byly investorovi postupně předány další 3 bytové domy – objekty G, H a I se 73 bytovými jednotkami. Výstavba v této lokalitě byla uzavřena  bytovým domem F s 22 bytovými jednotkami, který byl předán Městu Hradec Králové v roce 2003.

   Pro mistrovství světa juniorů v ledním hokeji v roce 2001 jsme provedli zastřešení II. ledové plochy Zimního stadionu v Hradci Králové.

   Další referenční stavbou je bytový dům „A“ s celkovým počtem 37 bytových jednotek, která se realizovala pro město Chrudim a byla dokončena v roce 2000.

   V roce 2001 společnost zahájila pilotní projekt revitalizace nejstarších panelových domů v Hradci Králové na Slezském Předměstí, který pokračoval i v letech 2002. Střešní nástavbou zde bylo vytvořeno celkem 36 bytových jednotek a tyto domy byly zrekonstruovány jako první pro další perspektivu provádění v letech 2001 – 2005. Za tyto rekonstrukce společnost obdržela titul „Stavba roku 2002“.

  V letech 1999-2003 realizovala společnost dostavbu a přístavbu výrobní haly včetně vnitřních stavebních úprav pro společnost Bühler Motor.

   Mezi další významné zakázky, které společnost realizovala v letech 2002-2003 patří bezesporu půdní vestavba budovy pro Dětský výchovný ústav v Přestavlkách a rekonstrukce sociálních zařízení plaveckého bazénu v Hradci Králové.

   V roce 2003 byla zahájena výstavba nové budovy Domu s pečovatelskou službou v Úpici a výstavba dětského hřiště „Svět“ na Slezském Předměstí v Hradci Králové. V tomto roce společnost uzavřela rámcovou smlouva s ČNB na „Provádění stavebních a montážních prací a dodávek v objektech ČNB“, na základě které se společnost stala partnerem ČNB při opravách záručních vad a údržbě v objektech ČNB.

   V roce 2003 také začaly práce na bytovém domu „Barbora“ s 58 bytovými jednotkami určenými k prodeji do osobního vlastnictví v Hradci Králové, Palachově ulici. Tento dům je vlastní investicí společnosti.

   Společnost  má oprávnění na těžbu nevyhrazených nerostů, těžbu štěrkopísku z koryt řek.

   Společnost provozuje půjčovnu malé značkové stavební mechanizace se souhlasem a pod záštitou švýcarské firmy HILTI. Nabízíme k dispozici vrtací, řezací a bourací techniku od nejmenšího nářadí pro kutily až po profesionální pro organizace a podnikatele. Dále půjčujeme pěchy, čerpadla, motorové pily, truhlářské pily a brousící nástroje.

   K provádění generálních dodávek výše uvedených staveb máme k dispozici střediska HSV a PV (truhláři, zámečníci, obkladači, malíři, natěrači, pokrývači, klempíři, tesaři a izolatéři). Ostatní technologická řemesla zajišťujeme ve spolupráci s hradeckými firmami Stavofinal HK s. r. o. (ústřední topení, zdravotní technika), KERAMO – MONTÁŽ s. r. o. (obklady, dlažba, PVC), ELPROFI s. r. o. (elektro), KASTT spol. s r. o. (vzduchotechnika). Dále preferujeme spolupráci s firmami SAPRO – OK s. r. o. (ocelové konstrukce) a  UNI-GIPS spol. s r. o. (sádrokarton).

   Společnost staví i rodinné domky a to jak samostatné, tak i řadové. Pro zákazníky je k dispozici katalog typových objektů. S firmu HOFFMANN spol. s r. o. Chrudim stavíme dle katalogu této firmy i dům roku 1996 „Afrodita“ ze systému VELOX.

   Systém VELOX je systém ztraceného bednění z cementoštěpkových desek. Naše společnost s ním postavila dva rodinné domky a 5 bytových domů v Hradci Králové. Tento systém umožňuje stavět velmi rozmanité stavby. Blíže popsáno v odborných časopisech STAVITEL č. 9/96, ARCHITEKT 3Q/96, STAVEBNICTVÍ a INTERIÉR.

   Pravidelně seznamujeme naše zákazníky na stránkách deníků Bohemia (Hradecké noviny) v televizi Puls a v rádiu Černá hora a OK s nabídkou volných pracovních míst, se změnami a novinkami, které jsou pro zákazníky důležité a podstatné a s vlastní prezentací společnosti.

Záverem: Naše společnost je střední velikosti s objemem stavebních prací do 120 000 000 Kč. Působnost je především v Královéhradeckém kraji se zaměřením na město Hradec Králové. Pro udržení pověsti a solidnosti firma AGS BOHEMIASTAV a.s. dbá, aby kvalita a cena stavebních prací byla v souladu se záměry objednatelů a Certifikátem jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 od certifikačního orgánu STAVCERT spol. s r. o. Praha.

   AGS BOHEMIASTAV a. s. byl v roce 2002 udělen titul „Stavba roku 2002“ a zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj v soutěži Nový domov roku 2001 za rekonstrukci a dostavbu panelových domů v ulici Gagarinova v Hradci Králové.

   Firma podporuje kulturní a společenský život města Hradec Králové jako výraz svého působení v regionu. Společnost AGS BOHEMIASTAV a.s. je sponzorem akce „Jazz jde městem“.

   Společnost AGS BOHEMIASTAV a.s. patří taktéž mezi hlavní sponzory hokejového klubu HC Hradec Králové. Společnost podporuje Fond ohrožených dětí, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Zvláštní internátní školu Běstvina, Sdružení hluchoslepých VIA, TJ zrakově postižených ZORA, Centrum služeb pro zdravotně postižené a Nadační fond speciální mateřské školy pro děti s více vadami. AGS BOHEMIASTAV a.s. v neposlední řadě podporuje významný projekt „Město Hradec Králové Dr. F. Ulrichovi“. Zároveň se účastníme mnoha významných akcí pořádaných pod záštitou města Hradec Králové.