Obchodní obrat od roku 1994

Rok

Celkem

Z toho stavební čin.

1994   96 000   71 420
1995 137 000   89 360
1996 110 000   94 400
1997 107 000   98 500
1998 112 000   86 000
1999 155 800 146 900
2000 110 400 100 800
2001 245 700 230 800
2002 104 030 100 600
2003   96 514   94 114

* uvedené údaje jsou v tis.Kč

Základní údaje o finanční situaci společnosti od roku 1998

Rok Objem tržeb Čisté obch.jmení Zisk
1998   95 738 10 806   3 162
1999 137 216 24 000   9 397
2000   97 337 26 538   6 945
2001 223 500 33 354 12 655
2002 100 601 39 544  7 132
2003  97 113 41 128  3 461

* uvedené údaje jsou v tis.Kč